Indian Wedding ceremony in Hua Hin Thailand Photography shoot for Amit & Kushi

Amit & Kushi Thailand Indian wedding

I was contact by Wiskim professional wedding planner company in Thailand to shoot all detail of wedding set up and wedding ceremony organize by Wiskim for indian wedding at Sharaton Hua hin Resort and Spa ,which located in the  north of Prachubkeereekhan province ,Thailand. Sheraton is one of the five star hotels in Hua Hin area, surrounded with the fountain spots along the hotel and relaxing area included to Hua Hin beaches. Since hotel can provide beach wedding Sheraton Hua Hin become a famous destination for beach wedding. Of course included to Indian wedding market As same as the my wedding couple, they are from India,  Amit & SushiIn regularly Indian wedding function will take approximately 3days and 3 nights to celebrating, included to my customer today Amit &Kushi, Amit &Kushi Indian wedding in Thailand held for of friend and family.

Indian wedding in Hua Hin

Started first night with welcome dinner or well knew as “ Sanggeet Night “  to welcome honors guest  from beginning till the end of the night. Religion ceremony arranged on next day, let’s just skip the religion ceremony details to the party, which party start from 7 pm to midnight, and definitely superb dancing fun to the end of the night Third night of event,  some part of religion ceremony going on by the morning sections and continue to celebrating in the afternoon with happiness and fun,For me the couple is very nice, gentle and kindness that what I can feel when working closed to them. Support my point from laugh from friend and family

If you are looking the venue for Indian wedding in Thailand, recommend you contact to Wiskim, who professional indian wedding in Thailand, and  would take this opportunity to Thanks to Wiskim, to make me chance to shoot Amit and  Kushi ‘s wedding.

งานแต่งอินเดีย ที่หัวหิน

         ถ่ายภาพงานแต่งแบบอินเดียของ Amit & Kushi จัดที่หัวหิน ประเทศไทยที่ผมได้รับการติดต่อจากบริษัท Wiskim ซึ่งเป็นบริษัทแวดดิ้งแพลนเนอร์ชั้นนำของเมืองไทยที่มีความชำนาญเรื่องการจัดงานแต่งอินเดียในเมืองไทยให้เข้าไปถ่ายภาพงานแต่งงานของชาวอินเดียที่เดินทางมาจัดขึ้นที่โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปาซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดประจวบคีรีขัน ประเทศไทย การถ่ายภาพนี้เป็นการถ่ายภาพรวมทั้งหมดทั้งเซ้ตอัพ พิธีการ และรายละเอียดอื่นๆ

         โรงแรมเชอราตัน เป็นโรงแรมห้าดาว ที่มีศูนย์กลางเป็นซุ้มน้ำพุขนาดใหญ่และพื้นที่สำหรับพักผ่อน โดยรอบของโรงแรมประกอบด้วยชายหาด อีกทั้งทางโรงแรมยังรับจัดงานแต่งงานบนชายหาดอีกด้วย เพราะโรงแรมเชราตันเป็นโรงแรมที่มีส่วนติดกับชายหาดของหัวหิน มีชาวอินเดียจำนวนมากเลือกใช้บริการของโรงแรมเชเรอตันเป็นที่จัดงานแต่งงานของตัวเอง หากพวกเขาเดินทางเข้ามาใช้เมืองไทยเป็นที่จัดงานแต่งงาน ปกติแล้วงานแต่งของชาวอินเดียจะจัดประมาณ 3 วัน 3 คืน ซึ่งรวมถึงงานของ Amit & Kushi ด้วยที่จัดขึ้นโดยมีแขกที่ใกล้ชิดและญาติสนิทมร่วมงานประมาณอีกประมาณ 150 คน

         วันแรกที่ผมเริ่มต้นเก็บภาพถ่ายเบื้องหลังของการจัดงาน welcome dinner หรือ Sanggeet Night เพื่อต้อนรับแขกและญาติของเจ้าบ่าวเจ้าสาว ที่เดินทางมาร่วมงานแต่ง ซึ่งพิธี Sanggeet Night เป็นเหมือนงานละลายพฤติกรรมของญาติ ๆ ให้มีความสนิทสนมกันมากขึ้นด้วยการจัดการแสดง การเต้นรำทีสนุกสนานตลอดทั้งคืน ซึ่งถือเป็นวันแห่งความสนุกร่วมกันที่มีขึ้นก่อนงานแต่งงาน ความสนุกของงานมีตั้งแต่หัวค่ำไปจนเที่ยงคืน

         วันต่อมา ได้มีการประกอบพิธีทางศาสนาฮินดู ซึ่งจะใช้เวลาในการพระกอบพิธีนานมาก ซึ่งในพิธีก็จะเป็นพิธีการขอพรจะพระเจ้าองค์ต่างๆ ที่ทางศาสนาฮินดูนับถือ ซึ่งจะขอยกเว้นการเล่ารายละเอียดเอาไว้อธิบายในส่วนอื่นในโอกาสต่อไปเมื่อเขียนถึงเรื่องพิธีงานแต่งแบบอินเดียในประเทศไทย จากนั้นตั้งแต่ 1 ทุ่ม-เที่ยงคืน จึงจัดงานเลี้ยง และเต้นรำอย่างสนุกสนานเหมือนคืนแรก

         ย่างเข้าวันที่ 3 งานแต่งงานยังคงมีพิธีทางศาสนาฮินดูในช่วงเช้าและเที่ยงตามมาด้วยงานเลี้ยงที่สนุกสนานเหมือนกับวันที่สอง ซึ่งถือเป็นงานเลี้ยงที่สนุกสนานอีกงานหนึ่ง เพราะเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีความเป็นกันเอง ทำให้มีเสียงหัวเราะจากแขกผู้มาร่วมงานตลอดทั้งคืน ดั้งนั้นงานของผมครั้งนี้ ถือเป็นงานถ่ายภาพงานแต่งงานอินเดียที่มีความสนุกสนานมากอีกงานหนึ่ง หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาสถานที่จัดงานแต่งแบบฮินดูในเมืองไทยสามารถติดต่อประสานงานไปทางบริษัทบริษัท Wiskim ผู้มีความชำนาญอันดับต้น ๆของเมืองไทยเรื่องงานแต่งอินเดียในประเทศไทยได้ และขอบคุณ Wiskim ให้โอกาสผมเรื่อยมา และแน่นอนหากต้องการช่างถ่ายภาพ ช่างวีดีโอสำหรับงานแต่งในประเทศไทยคุณสามารถติดต่อผ่านเรามาได้โดยตรง

สามารถชมภาพถ่ายงานแต่งอินเดียในประเทศไทยคู่ Amit & Kushi ได้ที่ Amit & Kushi Hindu Wedding In Thailand

More Indian wedding Photography in Thailand

Amit & Kushi Hindu Wedding in Hua Hin Thailand
Amit & Kushi Hindu Wedding in Hua Hin Thailand
Amit & Kushi Hindu Wedding in Hua Hin Thailand
Amit & Kushi Hindu Wedding in Hua Hin Thailand
Amit & Kushi Indian Wedding in Hua Hin Thailand photography
Amit & Kushi Indian Wedding in Hua Hin Thailand photography
Amit & Kushi Indian Wedding photography
Amit & Kushi Indian Wedding in Hua Hin Thailand photography
Amit & Kushi Indian Wedding in Hua Hin Thailand photography
Amit & Kushi Indian Wedding in Hua Hin Thailand photography
Amit & Kushi Indian Wedding in Hua Hin Thailand photography
Amit & Kushi Indian Wedding in Hua Hin Thailand photography
Amit & Kushi Indian Wedding in Hua Hin Thailand photography
Amit & Kushi Hindu Wedding in Hua Hin Thailand
Amit & Kushi Hindu Wedding in Hua Hin Thailand
Amit & Kushi Hindu Wedding in Hua Hin Thailand
Amit & Kushi Hindu Wedding in Hua Hin Thailand
Amit & Kushi Hindu Wedding in Hua Hin Thailand
Amit & Kushi Hindu Wedding in Hua Hin Thailand
Amit & Kushi Hindu Wedding in Hua Hin Thailand
Amit & Kushi Hindu Wedding in Hua Hin Thailand
Amit & Kushi Hindu Wedding in Hua Hin Thailand
Amit & Kushi Wedding - Thailand Wedding Photographer Organizer
Amit & Kushi Wedding - Thailand Wedding Photographer Organizer
Amit & Kushi Wedding - Thailand Wedding Photographer Organizer
Amit & Kushi Wedding - Thailand Wedding Photographer Organizer
Amit & Kushi Hindu Wedding in Hua Hin Thailand
Amit & Kushi Indian Wedding in Hua Hin Thailand photography
Amit & Kushi Indian Wedding in Hua Hin Thailand photography
Amit & Kushi Indian Wedding photography